เชิดชูเกียรติครูผู้สอน
นางสาวนพวรรณ เมืองสมบัติ ห...

นางสาวนพวรรณ เมืองสมบัติ หัวหน้าสาขางานการตลาด คุณครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะพิมพดีดไทย สามา... [อ่าน : 50 ครั้ง]

นายณัฐวัฒน์ ศิริพันธุ์ ครูสา...

นายณัฐวัฒน์ ศิริพันธุ์ ครูสาขางานการตลาด ได้รับรางวัลครูดีเด่น จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ใน... [อ่าน : 47 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
เชิดชูเกียรตินักเรียนนักศึกษา
เด็กการตลาด สามารถคว้ารางวัลก...

เด็กการตลาด สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการเขียนแผนธุรกิจ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือ ซึ่งป... [อ่าน : 40 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
การพัฒนาครู/อบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม
นักศึกษาการตลาดศึกษาดูงาน บริษ...

นักศึกษาการตลาดศึกษาดูงาน บริษัท อายิโนะโมโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานกำแพงเพชร [อ่าน : 39 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ปัง ตราป๊อบ หวานหอมมาแล้วจ้...

ปัง ตราป๊อบ หวานหอมมาแล้วจ้า ถ้าใครต้องชิมรสชาติ ปัง รูปแบบใหม่ หวานหอมชื่นใจ ต้องปังตราป๊อ... [อ่าน : 53 ครั้ง]

MK drinK บริการน้ำปั่นแสนชื่...

MK drinK บริการน้ำปั่นแสนชื่นใจ มีหลากหลายรสชาติที่คุณต้องการ ราคาแค่ 15 บาทเท่านั่น ดำเนินงาน... [อ่าน : 55 ครั้ง]

ร้าน TTC COPY AND ART เปิดแ...

ร้าน TTC COPY AND ART ได้เปิดบริการถ่ายเอกสาร เติมเงินทุกระบบ บริหารงานโดย นักศึกษาสาขาการ... [อ่าน : 56 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขางานการตลาด มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการคิด อย่างเป็นระบบสร้างทักษะในการคิดและวิเคราะห์ลูกค้า เรียนร... [อ่าน : 56 ครั้ง]

วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาการตลาดที่สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระด... [อ่าน : 56 ครั้ง]

สาขาการตลาดได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพื้นฐาน งานปร... [อ่าน : 57 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม