เชิดชูเกรียตินักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม
เชิดชูเกรียติครูผู้สอน
ข้อมูลเพิ่มเติม
การพัฒนาครู/อบรมศึกษาดูงาน/ประชุม

อบรมผู้ทดสอบฝีมือแรงงาน อาชีพช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 [อ่าน : 39 ครั้ง]

นิเทศการสอนครูแผนกวิชาช่างยนต์ [อ่าน : 51 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรม/โครงการ
สแกนเข้มรถโดยสาร-คนขับ ช่วงเทศ...

สแกนเข้มรถโดยสาร-คนขับ ช่วงเทศกาลปีใหม่ [อ่าน : 40 ครั้ง]

ฮอนด้าประหยัดน้ำมัน

การแข่งขันรถฮอนด้าประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง [อ่าน : 47 ครั้ง]

ขับขี่ปลอดภัย

โครงการอบรมเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ และ ขับขี่ปลอดภัย [อ่าน : 53 ครั้ง]

แข่งขันทักษะ

แข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์ [อ่าน : 52 ครั้ง]

ศึกษาดูงาน

แผนกวิชาช่างยนต์ ศึกษาดูงาน toyota expo [อ่าน : 54 ครั้ง]

นักศึกษาออกศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงานในสถานประกอบการณ์ [อ่าน : 60 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดสอนหลักสูตรระยะสั่น

ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชางานบริการจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (ฺBig Bike) [อ่าน : 72 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม