เชิดชูเกรียตินักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม
เชิดชูเกรียติครูผู้สอน
ข้อมูลเพิ่มเติม
การพัฒนาครู/อบรมศึกษาดูงาน/ประชุม

อบรมผู้ทดสอบฝีมือแรงงาน อาชีพช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 [อ่าน : 58 ครั้ง]

นิเทศการสอนครูแผนกวิชาช่างยนต์ [อ่าน : 66 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรม/โครงการ
สแกนเข้มรถโดยสาร-คนขับ ช่วงเทศ...

สแกนเข้มรถโดยสาร-คนขับ ช่วงเทศกาลปีใหม่ [อ่าน : 56 ครั้ง]

ฮอนด้าประหยัดน้ำมัน

การแข่งขันรถฮอนด้าประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง [อ่าน : 64 ครั้ง]

ขับขี่ปลอดภัย

โครงการอบรมเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ และ ขับขี่ปลอดภัย [อ่าน : 74 ครั้ง]

แข่งขันทักษะ

แข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์ [อ่าน : 69 ครั้ง]

ศึกษาดูงาน

แผนกวิชาช่างยนต์ ศึกษาดูงาน toyota expo [อ่าน : 71 ครั้ง]

นักศึกษาออกศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงานในสถานประกอบการณ์ [อ่าน : 74 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดสอนหลักสูตรระยะสั่น

ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชางานบริการจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (ฺBig Bike) [อ่าน : 90 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม