ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ได้มอบใบประกาศและโล่รางวัล ให้กับนักเรียน/นักศึกษา และครู ที่ได้รางวัลจ...

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ได้มอบใบประกาศและโล่รางวัล ให้กับนักเรียน/นักศึกษา และครู ที่ได้รางวัลจ... [อ่าน : 38 ครั้ง]

แอ๊ดร้าประเทศไทย

แอ๊ดร้าประเทศไทย [อ่าน : 37 ครั้ง]

รับสมัครนักศึกษา 2561

รับสมัครนักศึกษา 2561 [อ่าน : 75 ครั้ง]

อบรมงานประกันออนไลน์

รายละเอียด [อ่าน : 67 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
การพัฒนาครู/อบรมศึกษาดูงาน/ประชุม
ประชุมสัมมนาการเพิ่มปริมาณผู้เ...

ประชุมสัมมนาการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ โดยกระบวนการของ Professional Learning Co... [อ่าน : 35 ครั้ง]

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการ...

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคตาก ณ สนามกีฬาตากสิน เทศบาลเมืองตาก [อ่าน : 32 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมภายในแผนก
ศึกษาดูงาน

รายละเอียด [อ่าน : 65 ครั้ง]

ช่างเชื่อมเทคนิคตากลุยเยอรมัน

รายละเอียด [อ่าน : 123 ครั้ง]

วันไหว้ครู

วันไหว้ครู [อ่าน : 70 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม