ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ได้มอบใบประกาศและโล่รางวัล ให้กับนักเรียน/นักศึกษา และครู ที่ได้รางวัลจ...

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ได้มอบใบประกาศและโล่รางวัล ให้กับนักเรียน/นักศึกษา และครู ที่ได้รางวัลจ... [อ่าน : 57 ครั้ง]

แอ๊ดร้าประเทศไทย

แอ๊ดร้าประเทศไทย [อ่าน : 52 ครั้ง]

รับสมัครนักศึกษา 2561

รับสมัครนักศึกษา 2561 [อ่าน : 98 ครั้ง]

อบรมงานประกันออนไลน์

รายละเอียด [อ่าน : 86 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
การพัฒนาครู/อบรมศึกษาดูงาน/ประชุม
ประชุมสัมมนาการเพิ่มปริมาณผู้เ...

ประชุมสัมมนาการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ โดยกระบวนการของ Professional Learning Co... [อ่าน : 49 ครั้ง]

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการ...

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคตาก ณ สนามกีฬาตากสิน เทศบาลเมืองตาก [อ่าน : 45 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมภายในแผนก
ศึกษาดูงาน

รายละเอียด [อ่าน : 88 ครั้ง]

ช่างเชื่อมเทคนิคตากลุยเยอรมัน

รายละเอียด [อ่าน : 152 ครั้ง]

วันไหว้ครู

วันไหว้ครู [อ่าน : 91 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม