ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Christma...

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Christmas วันจันทร์ที่25 ธันวาคม 2560 [อ่าน : 49 ครั้ง]

แผนกสามัญสัมพันธ์ ร่วมสนับสนุน...

แผนกสามัญสัมพันธ์ ร่วมสนับสนุน โครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เบตง - แม่สาย วันที่... [อ่าน : 59 ครั้ง]

กิจกรรมวันออกพรรษากับชุมชนป่าม...

คณะครูวิทยาลัยเทคนิคตากร่วมกิจกรรมวันออกพรรษากับชุมชนป่ามะม่วง [อ่าน : 61 ครั้ง]

เตรียมความพร้อมติว V-net

แผนกสามัญสัมพันธ์ เตรียมติวการสอบ V-Net ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคตาก [อ่าน : 87 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
การเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ระหว...

นักเรียนชั้น ปวช.1 เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักเเรม ลูกเสือวิสามัญ ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2560 [อ่าน : 58 ครั้ง]

การแข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐ...

การแข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา... [อ่าน : 65 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูก...

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม (A.L.T.C.) 3 ท่อน14-20 ตุลาคม 2560 [อ่าน : 63 ครั้ง]

ประชุมผู้ปกครอง ในภาคเรียนที่...

ประชุมผู้ปกครอง ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 [อ่าน : 60 ครั้ง]

การแข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐ...

เปิดการแข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับ สถานศ... [อ่าน : 65 ครั้ง]

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรนักเรี...

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรนักเรียน/นักศึกษา ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสม... [อ่าน : 65 ครั้ง]

ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถว...

คณะครูและนักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี... [อ่าน : 59 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
การพัฒนาครู/อบรมศึกษาดูงาน/ประชุม
วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการอบ...

วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรฝึกปฏิบัติศิลปะการตกแต่งผ้า ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลั... [อ่าน : 43 ครั้ง]

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแ...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการเรียนการสอน (ทวิศึกษา) ประจำปี 2561โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิท... [อ่าน : 34 ครั้ง]

วิทยากรในการฝึกอบรมบุคลากรทางก...

วิทยากรในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ฃั้นสูง (R.A.T.C) รุ่นที่ 3/2560 ระหว่างว... [อ่าน : 78 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรม

กทม [อ่าน : 77 ครั้ง]

อังกฤษ [อ่าน : 74 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอนภาษาอังกฤษ

Mr.Frank [อ่าน : 87 ครั้ง]

อบรมลูกเสือช่อสะอาด

อบรมลูกเสือช่อสะอาด วันที่ 21-23 กรกฏาคม 2560 [อ่าน : 79 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม